Länkar

Intresserad av släktforskning?

Släktforskningsportalen Rötter
www.rotter.se

På Riksarkivet kan du titta på kyrkoarkivalier m m via Internet.
www.ra.se

Hos Arkiv Digital kan du köpa kyrkoarkivalier på CD-skiva eller titta i kyrkoarkivalier m m via Internet.
www.arkivdigital.se

Hos Institutet för språk och folkminnen kan du t ex lyssna på dialekter.
www.sofi.se

Hos Dis kan du titta på släktforskarprogrammet som jag använder, Disgen.
Där kan du också söka i soldatregistret och bland Dismedlemmarnas anor.
www.dis.se

Intresserad av geografi?

Besök Lantmäteriets webbplats. Där kan du söka efter platser som börjar med Stral. Där kan du också beställa kopior av gamla kartor t ex.
www.lantmateriet.se

 

 
 

  Släkterna Strahls webbplats · www.strahl.se · 2007