Utvandrarna

Rubriken är egentligen missvisande. Alla som reste till Nordamerika hade inte för avsikt att stanna. En del blev kvar i alla fall, medan andra återvände till Sverige. Åter andra tog ut flyttningsbetyg till Nordamerika, men reste aldrig iväg.

Källorna här är dels Emigrantistitutet i Växjö och dels CD-skivorna Emibas och Emigranten.

 

Namn · Ålder · Utvandrings-/Resedatum · Från o Till

Strahl, Nils Peter · f 1826 · 1856 · Edshult - Amerika
Samuelsdotter, Gustafva · f 1825
Strahl, Carl Anders · f 1852
Strahl, Christina Sofia · f 1855
Denna familj reste aldrig utan blev kvar i Blekinge.

Strahl, Johan Fredrik · 39 · 1868 · Nordamerika

Strahl, Anna S · 35 · 1869-05-04 · Göteborg - New York

Stral, Inga Kathrina · 35 · 1870-05-21 · Sweden - Chicago
Stral, Carl Johan · 11
Stral, Gustaf (Gustaf Fredrik) · 5
Stral, Lina (Carolina Sofia) · 3
Dibarn (Oscar Walfrid)· 11/12

Strahl, Stina Maria · 46 · 1874-07-10 · F - Jamestown
Strahl, Johan August · 11
Strahl, Frans Emil · 8
Strahl, Hilda Lovisa · 6
Strahl, Carl Oscar · 11/12

Strahl, Gustaf · 24 · 1882-12-15 · A - New York

Strahl, Johan Fr Fe · 35 · 1888-04-13 · Hvetlanda - Chicago Illinois

Strahl, Erik Johan · f 1869 · 1889-08-27 · Ragunda - Minnesota

Strahl, Samuel Johan M:son · 49 · 1890-09-19 · Skorped Y - Pittsburg

Strahl, Nils E · 25 · 1892-05-13 · Larf F - Minneapolis

Strahl, Carl A · 40 · 1892-05-27 · Götlunda R - New York
Strahl, Anna · 14
Strahl, Carl · 10
Strahl, David · 4

Strahl, Per Fredrik · f 1875 · 1895-06-19 · Ragunda - Nordamerika

Strahl, Ester · 16 · 1900-04-13 · Nye H - New York

Strahl, Hulda L N · 20 · 1901-08-30 · Hvetlanda - Chicago Illinois

Strahl, Joel · 18 · 1902 · Nye - Jamestown New York
Strahl, Emanuel · 16

Strahl, Anders Gustaf · f 1878 · 1903-05-07 · Nordamerika

Strahl, Alma O K · 30 · 1903 · Södertälje - Berlin

Strahl, Ester A J · f 1883 · 1906-11-29 · Nye - Nordamerika

Strahl, Oscar · 40 · 1907-05-17 · Brunflo Z - Denver Colorado
Strahl, Katarina · 39
Strahl, Lars V · 14
Strahl, Per L · 11
Strahl, John A · 3
Strahl, Ernst R · 2

Strahl, Nils · 24 · 1921-04-14 · Nye - New York
Strahl, Joseph · 35

Strahl, Harald · 19 · 1922-01-12 · Nye - Jamestown

 

 
 

  Släkterna Strahls webbplats · www.strahl.se · 2007